Hoạt động chuyên môn

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021 – 2022

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021 – 2022

    Thực hiện kế hoạch của Hội đồng đội huyện Đại Lộc, được sự nhất trí của Chi bộ nhà trường. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2021, Liên đội Trường TH Trương Hoành đã tổ chức Đại hội [...]

Hoạt động công đoàn

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021 – 2022

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021 – 2022

    Thực hiện kế hoạch của Hội đồng đội huyện Đại Lộc, được sự nhất trí của Chi bộ nhà trường. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2021, Liên đội Trường TH Trương Hoành đã tổ chức Đại hội [...]

Hoạt động Đội

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021 – 2022

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021 – 2022

    Thực hiện kế hoạch của Hội đồng đội huyện Đại Lộc, được sự nhất trí của Chi bộ nhà trường. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2021, Liên đội Trường TH Trương Hoành đã tổ chức Đại hội [...]

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021 – 2022

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021 – 2022

    Thực hiện kế hoạch của Hội đồng đội huyện Đại Lộc, được sự nhất trí của Chi bộ nhà trường. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2021, Liên đội Trường TH Trương Hoành đã tổ chức Đại hội [...]

Khuyến học

Đại Lộc tổ chức Đại hội khuyến học lần V nhiệm kì (2014- 2019)

Đại Lộc tổ chức Đại hội khuyến học lần V nhiệm kì (2014- 2019)

Sáng ngày 15/10/2014, Hội Khuyến học huyện Đại Lộc tổ chức đại hội lần V, nhiệm kỳ 2014-2019. Về dự đại hội có bà Phạm Thị Minh Chiến, chủ tịch hội khuyến học tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo huyện [...]