CHI BỘ TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH ĐẠT GIẢI NHÌ HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI XÃ ĐẠI NGHĨA NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ xã Đại Nghĩa, ngày 17 tháng 7 năm 2021 đồng chí Triệu Thị Chín đã đại diện chi bộ Trương TH Trương Hoành tham gia hội thi Tuyên truyền viên giỏi năm 2021. trải qua các nội dung thi bắt buộc gồm: biên soạn đề cương và thuyết trình chuyên đề tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự đầu tư công tư công phu, thể hiện tính sáng tạo trong cách dẫn dắt vấn đề thông qua các hình ảnh minh hoạ về các thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và của địa phương thời gian qua, lôi cuốn được người nghe. Kết quả đồng chí Triệu Thị Chín đã được ban tổ chức trao giải nhì. Đây là thành tích đáng khích lệ cho chi bộ nhà trường.

LVT