Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch số 56  ngày 05/12/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  Đại Lộc

về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2022-2023

Thời gian tổ chức hội thi từ ngày 3/2 đến ngày 10/2 năm 2023

Với sự tham gia của hơn 60 giáo viên.

Ban tổ chức đã chấm chọn và trao 65 giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học. Trong đó có 32 giáo viên được trao giải.

Đây là dịp để giáo viên trên địa bàn huyện được giao lưu trao đổi kĩ năng kinh nghiệm giảng dạy bản thân. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Người viết: Nguyễn Trần

z4113868862351_7f6e6d1853a304bd8f37e4394329740e z4113868864029_4e8a85fd1c5628b96cd5c9343e5c26fd z4113868880836_87bb3d7a136e964c48d34ce1ec286e6a z4113868882077_ca21452e0cf280b854ada3cb4e4ad8cf z4113868928276_14028658205999d71ede382307dfedd7 z4113868935333_954cc0f14cd8be467987a3dd623e5c54