Liên đội Trường TH Trương Hoành tổ chức sinh hoạt dưới cờ theo chủ điểm tháng 11 “Biết ơn thầy cô”; Phát động các cuộc thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; Ra mắt các Câu lạc bộ; giao lưu CLB Tiếng Anh.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; căn cứ kế hoạch sinh hoạt chủ điểm tháng 11 ” Biết ơn thầy cô”.
Sáng hôm nay 14/11, Liên đội Trường TH Trương Hoành tổ chức sinh hoạt dưới cờ theo chủ điểm tháng 11 “Biết ơn thầy cô”; Phát động các cuộc thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; Ra mắt các Câu lạc bộ; giao lưu CLB Tiếng Anh.
Thông qua các hoạt động nhằm tạo không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022). Giáo dục truyền thống61B2A3D5-B463-483F-BE6D-72FFA20EB83E E4BB7671-2E37-4134-B404-6961A9E99F2C C664F260-698D-4A7F-ADAC-9FB00B813AE1 3FA8765F-73A8-452F-92D5-AAB86BE0D299 C83DB8CD-682B-4062-A469-FFC3984349A2 C91961EB-2FE7-4912-B53C-0BC46AAD8D5D 717BEC4B-470A-44BB-A3A6-897F592B5CCC 719A2DF3-BD71-4458-9915-50383E6388E1 5DEED59B-7C4A-48CC-B41E-8FDEB3E7A296 68A89543-7536-4C79-A2A2-57229D4CE98E 88D4B422-B6B3-4D4E-BCEE-65BD468B8A27 F86BFCEE-8B2D-433A-BEC0-28C7A38390FD 6B9EBE5B-7ED3-4868-8F1F-8DF5E9E3A1C3 8E4F9BFA-2986-4571-910D-9EE977EA4FA1 B79898C8-FF30-4A21-A3F5-1CDD75FD8A86 E9CBE809-9AEE-4501-8292-FDCA58074CD6 B4627CE3-8235-431C-8AC2-6E145CDA11A5 A601EE56-D342-47E8-9EC4-D407648497A8 CF04DE18-BA3D-4A79-A3E9-A4399836FB10 A75FFD9E-DA16-479D-A4BB-F71A1A36C2AE 19020D8A-A1F2-4739-BEA0-A6403209E4FD 7DD9133D-993F-4E30-8E5C-99029390EF2E 03062020-3AB8-4D60-800F-955AF483C87F E729254F-BFA4-40A1-A34F-0589F9092C6C 6222D794-3781-4DDE-9CFF-D9CC07D86BD4 AFB1AF3F-7573-45BB-BBBC-93495D4B3660 E6591B75-3280-4D24-B5B4-B3E9C145DD02 2B683165-A570-4B78-B18C-05812A11AE88 4CB5F5A3-0AB8-4860-A03D-9FFEE3D4E481 5F2E9DBB-33F5-42F3-8DDA-78CA885580C0 E49E251D-D77A-4D3B-80C5-BDDA8788FDFB 292BBB9C-80A2-45F4-BBDA-DF6BA5A4A8E1 2629854E-F2D2-4F56-8F9C-1054D35E4472 56010B34-4CEE-45E2-8F85-FA2CAC94C82E 86C276BE-19B7-4AD1-99B2-8941016977B2 89FA291E-EFF6-48F8-BCB3-BFB3336706C2 46A410CF-66D9-463F-86C4-C7CC992E7F34 91F53D61-ADCC-4932-B751-712B8D7C3C0C 06EAFCD4-22CD-4221-ABC4-881D5EE1E968 F3949350-85A0-4C26-AF2B-85E26FFA4E27 26EC659F-11DF-41E5-A017-49A75FEE1BFF 74CED556-5E2D-4515-9FE1-DEEB6557EB92 EB378804-DFCE-46B1-BB2E-6692CF09F2D8 9B136CB6-AF4C-46D9-9173-AE60893C838D 32837A42-4D52-4C9D-B44A-C1BBFFFC3FB5 EF8329A1-9A10-41A8-A5AE-C20641937F0E ADE72130-C4D0-4D74-938E-CBB4346F9B84 43304F1F-1260-4DBE-9E3C-F1DF8A99BDD8 27E05CED-30FC-47E1-9E44-7CF7580531AD 8731683D-D5CF-4F62-96E2-CDD61E2A803F 7E273E27-56E4-44AE-807B-88BF622CCE54 2BF3AC49-3D62-4A5C-A34A-B08777093CB7 E1D0DB1F-3519-49D0-BAE1-BE474A1A931E 3F1F80BD-99AE-4045-9563-34202CCC2264 D3F8D2A6-602C-4D4A-AF9D-F14C47634E60 64F8FA8E-08D4-4B3D-9A1F-4A3A6A785D3E 8B385315-810B-42C0-80FC-A4E74FE50530 C1134DC3-AEDA-4B24-9696-80E762F3BBFB F397C5EC-6A6C-4F03-83F2-D4F4BAC673EA 051640E7-49F4-4115-A073-3F8C96011AC2 64477454-4D5B-447F-8F8E-5781F330AA6D F8C27296-2DA4-4BE3-8D19-B69D06363AD1 DAF9FCA2-C7FA-4174-B81A-A4952BA28E58 D258BEA1-A71D-4B49-B6E7-65FDA2AA9121 47E47363-DCD1-46DF-934C-A20701629A2C 7CD970C2-5F42-4B7A-87E4-AD887F9BE361 58A94A70-5B55-45B0-BA86-FA37BAE6EF4D 1A5873CA-1FEB-4CCC-A2EB-AD4F56C62FE7 C6A3AA9A-6025-4910-8925-D09B91A3DC6D AC9A2A2E-5FC2-4143-BCA6-3F0EACF5D397 A8B9526B-F99C-42D2-946A-ADC2E12A6F2D “tôn sư trọng đạo” cho học sinh;là dịp để học sinh thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và tri ân đối với thầy giáo, cô giáo mà mình yêu quý, trân trọng, cảm phục, hướng tới xây dựng “trường học hạnh phúc”.
Qua các giờ sinh hoạt dưới cờ nhằm giáo dục truyền thống, mở rộng vốn kiến thức và hiểu biết cho đội viên thông qua các chủ đề, chủ điểm sinh hoạt. Tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh để các em thể hiện tài năng, năng khiếu của mình, giúp các em tham gia tích cực và mạnh dạn hơn trong các hoạt động tập thể; giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội.
📚📚📚📚📚🖌🖌🖌🖌🖌🖌🖌