Trường TH Trương Hoành tổ chức hội thi trưng bày ĐDDH tự làm năm học 2015 – 2016

Nhằm đẩy mạnh việc sử dụng đồ dùng dạy học trong giảng dạy, đồng thời phát huy những sáng tạo của đội ngũ thầy cô giáo trong hội đồng nhà trương. Ngày 25 tháng 3 năm 2016, Trường TH Trương Hoành đã tổ chức hội thi trưng bày và chấm chọn đò dùng dạy học tự làm năm học 2015-2016. Bằng sự nghiên cứu và sáng tạo của mình các thầy cô đã mang đến hội thi hơn 70 đồ dùng dạy học tự làm ở tất cả các khối lớp các môn học, nhiều đồ dùng có giá trị và có khả năng áp dụng trong thực tế như mô hình biển đảo ( khối 3), Vòng quay đa năng ( khối 5), bảng đa năng ( khối 4), … Kết quả ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đồ dùng của tổ và các cá nhân  xuất sắc. Ngoài ra BTC còn trao giải cho các  khồi lớp có gian trưng bày thẩm mĩ nhất hội thi.

TH Trương Hoành