TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH ỦNG HỘ CÁC KHU CÁCH LY TẠI ĐAI LỘC

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN huyện Đại Lộc. Ngày 10 tháng 8 vừa qua Ban chấp hành CĐCS Trường TH Trương Hoành đã đến thăm và tặng quà cho khu cách ly do dịch bệnh Covid-19 đóng tại Trường Th Trịnh Thị Liền xã Đại Quang với tổng giá trị là 2000 000 đồng từ nguồn vận động các đoàn viên trong công đoàn nhà trường. Qua đó góp phần chung tay cùng huyện nhà tiếp tục phòng chóng dịch bệnh covid-19.

LVT