TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG HOÀNH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TẠI HỘI THI GVCN LỚP GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-PGDĐT ngày 11/3/2022 của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc về việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Đại Lộc năm học 2021-2022;,Thông qua hội thi cấp trường, Trường TH Trương Hoành đã cử 2 đồng chí Phạm Thị Lệ Thủy và Tăng Thị Minh Tâm tham gia hội thi.  Sau 4 ngày diễn ra Hội thi từ ngày 12-15/4/2022 hai cô giáo Phạm Thị Lệ Thủy và Tăng Thị Minh Tâm đã không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt các phần thi theo quy định. Tại buổi lễ tổng kết  do phòng GDĐT tổ chức vào ngày 20/4/2022., hai cô giáo Phạm Thị Lệ Thủy và Tăng Thị Minh Tâm đã vinh dự được phòng  GDDT công nhận đạt danh hiệu GVCN lớp giỏi cấp huyện, cô giáo Phạm THị Lệ Thủy vinh dự được trao giải I trong hội thi . Đây là thành tích đáng khích lệ  trong vườn hoa dạy tốt- học tốt của trường Tiểu học Trương Hoành.

z3355722562479_cb1d7ed4c0e5caa2aea90976c7dd5d85