Trường Tiểu học Trương Hoành long trọng tổ chức khai giảng năm học 2021-2022.

https://www.youtube.com/watch?v=e2p3y2Hi6aY&t=99s