Trường Tiểu học Trương Hoành tổ chức Khai giảng năm học 2020-2021

IMG_20200905_073014IMG_20200905_072127IMG_20200905_072847IMG_20200905_071933IMG_20200905_071203IMG_20200905_070502IMG_20200905_071834IMG_20200905_070105IMG_20200905_065313IMG_20200905_071531IMG_20200905_072923IMG_20200905_073049IMG_20200905_073152IMG_20200905_072625