Các chuyên đề khác

Sinh hoạt chủ điểm dưới cờ tháng 5 “Nhớ ơn Bác Hồ”; tổng kết Hội thi “Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023”; Liên hoan nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; đồng thời phối hợp với trạm y tế xã tuyên truyền các bệnh dịch theo mùa, tai nạn thương tích, vệ sinh ATTP.

Sinh hoạt chủ điểm dưới cờ tháng 5 “Nhớ ơn Bác Hồ”; tổng kết Hội thi “Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023”; Liên hoan nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; đồng thời phối hợp với trạm y tế xã tuyên truyền các bệnh dịch theo mùa, tai nạn thương tích, vệ sinh ATTP.

Được sự thống nhất của Lãnh đạo nhà trường, sáng hôm nay (8/5/2023); trường TH Trương Hoành tổ chức Sinh hoạt chủ điểm dưới cờ tháng 5 “Nhớ ơn Bác Hồ”; tổng kết Hội thi “Ngày hội Sách và [...]

Hưởng ứng Cuộc thi Viết thư UPU Quốc tế lần thứ 52 năm 2023.

Hưởng ứng Cuộc thi Viết thư UPU Quốc tế lần thứ 52 năm 2023.

Thực hiện Công văn số 23/PGDĐT-NGLL v/v hưởng ứng Cuộc thi Viết thư UPU Quốc tế lần thứ 52 năm 2023. Liên đội TH Trương Hoành đã phát động hưởng ứng từ học sinh lớp 3 đến lớp 5 [...]

Chuyên đề Kỉ niệm 80 năm ngày hi sinh của anh hùng Liệt sĩ Kim Đồng

Chuyên đề Kỉ niệm 80 năm ngày hi sinh của anh hùng Liệt sĩ Kim Đồng

Liên đội Trường TH Trương Hoành tổ chức sinh hoạt chuyên đề Kỉ niệm 80 năm ngày hi sinh của anh hùng Liệt sĩ Kim Đồng (15/2/1943-15/2/2023). [...]

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI, TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO THIẾU NHI

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI, TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO THIẾU NHI

“MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI, TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO THIẾU NHI” Tiết hoạt động trải nghiệm ý nghĩa Nhân ngày 8/3 của tập thể lớp 3.C sáng hôm nay Nhân đây [...]

[...]