Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Nhiệm vụ thu chi 2016 4-2-2106 Tải về
2 Công khai nâng lương quý 2/2016 03-06-2016 Tải về
3 Văn bản hướng dẫn thu chi học phí, hỗ trợ CPHT NH 2015-2016 28-4-2016 Tải về
4 Công khai nâng lương quý 1/2016 1-4-2016 Tải về
5 Thông tư liên tịch hướng dẫn hỗ trợ chi phí học tập 30-03-2016 Tải về
6 SKKN 01-03-2016 Tải về
7 Công khai bảng lương năm 2016 3-1-2016 Tải về
8 Qui chế chi tiêu nội bộ 2016 26-12-2015 Tải về
9 QĐ 959 – QĐ/BHXH ban hành về quản lý thu BHXH, BHYT, NHTN 9-9-2015 Tải về
10 Văn bản hướng dẫn thu, chi NH 2015-2016; 01-09-2015 Tải về
11 Nghị định số 17/2015 hướng dẫn về hỗ trợ lương 2,34 14-02-2015 Tải về
12 QĐ số 272/qđ-TLĐ 7-3-2014 Tải về
13 hướng dẫn 1803/HD-TLĐ về mức đóng đoàn phí công đoàn 29-11-2013 Tải về
14 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
15 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
16 Điều lệ của Ban Đại diện CMHS 22-11-2011 Tải về
17 Biểu mẫu kế toán 01-01-2006 Tải về
18 Chế độ học sinh học kì I năm học 20-21 ngày 05-10-2020 Tải về