Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Nhiệm vụ thu chi 2016 4-2-2106 Tải về
2 Nghị định 60/NĐ-CP 2021 Tải về
3 Nghị định77/NĐ CP 2021 Tải về
4 Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT 28-12-2023 Tải về
5 Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT 30-10-2023 Tải về
6 Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT 22-11-2022 Tải về
7 Kế hoạch số 116/KH-UBND của UBND huyện Đại Lộc 21-7-2022 Tải về
8 Hồ sơ nâng lương thường xuyên tháng 2/2022 01-02-2022 Tải về
9 Hồ sơ chế độ học kì I năm học 2021-2022 01-09-2021 Tải về
10 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT 04-9-2020 Tải về
11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP 13-8-2020 Tải về
12 Hướng dẫn 1572/HD-SNV tỉnh Quảng Nam 30-7-2020 Tải về
13 Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT 26-12-2018 Tải về
14 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT 22-8-2018 Tải về
15 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT 20-7-2018 Tải về
16 Công khai nâng lương quý 2/2016 03-06-2016 Tải về
17 Văn bản hướng dẫn thu chi học phí, hỗ trợ CPHT NH 2015-2016 28-4-2016 Tải về
18 Công khai nâng lương quý 1/2016 1-4-2016 Tải về
19 Thông tư liên tịch hướng dẫn hỗ trợ chi phí học tập 30-03-2016 Tải về
20 SKKN 01-03-2016 Tải về
21 Công khai bảng lương năm 2016 3-1-2016 Tải về
22 Qui chế chi tiêu nội bộ 2016 26-12-2015 Tải về
23 QĐ 959 – QĐ/BHXH ban hành về quản lý thu BHXH, BHYT, NHTN 9-9-2015 Tải về
24 Văn bản hướng dẫn thu, chi NH 2015-2016; 01-09-2015 Tải về
25 Nghị định số 17/2015 hướng dẫn về hỗ trợ lương 2,34 14-02-2015 Tải về
26 QĐ số 272/qđ-TLĐ 7-3-2014 Tải về
27 hướng dẫn 1803/HD-TLĐ về mức đóng đoàn phí công đoàn 29-11-2013 Tải về
28 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
29 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
30 Điều lệ của Ban Đại diện CMHS 22-11-2011 Tải về
31 Biểu mẫu kế toán 01-01-2006 Tải về
32 Chế độ học sinh học kì I năm học 20-21 ngày 05-10-2020 Tải về
33 NLTX – tháng- 2 2-2022 Tải về
34 Nâng lương thường xuyên tháng 2/2022 2-2022 Tải về