Thi và Tuyển sinh

TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ I

TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Nhằm giúp nhà trường và giáo viên nắm được kết quả học tập của học sinh. Từ đó, giúp giáo viên nhận thức đúng yêu cầu trong quá trình giảng dạy, đánh giá chính xác, khách quan, đánh giá [...]

Bí quyết học tiếng Anh để săn học bổng mùa du học

Bí quyết học tiếng Anh để săn học bổng mùa du học

Khoảng thời gian tháng 6 – 7 hàng năm là thời điểm nhiều bạn lên đường đi du học, đặc biệt là đến Úc. Có vốn tiếng Anh tốt sẽ tạo rất nhiều thuận lợi cho du học sinh [...]