Cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng việt” trên Internet cấp trường năm học 2022-2023

Thực hiện theo Công văn số 03/NXBGDVN-BTCTNTV-SGD ngày 23 tháng 8 năm 2022 của BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt về việc tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet dành cho học sinh tiểu học năm học 2022 – 2023; Công văn số 236/PGDĐT-THngày 07/9/2022 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp tiểu học; Kế hoạch số 10/KH-TH ngày 12/9/2022 của Trường Tiểu học Trương Hoành về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;
Chiều nay 9/1 Trường Tiểu học Trương Hoành Tổ chức Sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet cấp trường vòng 16 cho học sinh khối 1,2.
Qua cuộc thi giúp HS tiếp cận công nghệ 4.0 vừa phát triển tư duy ngôn ngữ, hiểu tinh hoa văn hóa dân tộc, thêm yêu quê hương, đất nước. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập, tạo ra sân chơi trực tuyến môn Tiếng Việt cho học sinh. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Tạo cơ hội để các em HS trong trường củng cố vốn tiếng Việt của mình và tìm hiểu tri thức mới. Nâng cao nhu cầu học và sử dụng Tiếng Việt trong nhà trường.
Sáng ngày 10/1 sẽ diễn ra cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng việt “ cho các em khối 3,4,5.FF2DDEB6-4902-40E0-9DA0-4A21440ACA26

D307D5A3-249A-4AE9-B00B-4D2F330BA7B0

0B7672AD-CC70-4E35-A19C-E3070C76B872

7BE83A81-ED82-404F-B991-D017458C1A14

4CE38E3D-2AAE-47BA-AE78-80BA95A31259

DC047B7E-26D9-4CC5-8492-962CE5A297FB

75E11D30-FC28-49CD-AD96-7A99AC62131B

C5DABB74-9265-4097-A493-A67175270348

C4AC417D-7FBB-439E-9F29-BA13B2AA6363

16544F4B-B221-4530-BC84-8101DB4B4D55

939ACC57-D67C-46D8-999D-D35643239535

40896599-1BD3-473E-BD72-3A90A186A74A

BF9DAD1F-A344-4A0D-A2AD-CC77E716A986